Κούπα με χρώμα εσωτερικά με φωτογραφία ή αφιέρωση.

 10,00

Δώρο για ονομαστική εορτή κούπα με τη δική σας αφιέρωση. Πρωτότυπο δώρο με όνομα και αφιέρωση.