Αναμνηστικό τετράδιο σημειώσεων. Ένα ιδιαίτερο, μοναδικό, προσωποποιημένο δώρο.